Веће усвојило још једну одлуку којом се регулише област становања

величина слова

7. март 2018.

VecceНакон Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Рума, Општинско веће је усвојило и другу у низу одлука која регулише област становања. На данашњој седници изгласана је Одлука о минималном износу накнаде за текуће инвестиционо одржавање и минималне накнаде за принудног професионалног управника, а локална самоуправа је водила рачуна да те накнаде не оптерете много саме грађане, казала је Тања Дробац, шефица Одељења за урбанизам и грађење.

"Накнаде у Одлуци представљају минималан износ што не значи да сами станари не могу одредити неке далеко више износе. При одређивању минималних износа водили смо рачуна и да то буду неке сличне цене као што су и у општинама у окружењу", рекла је Тања Дробац.

Општина Рума поставља обавештења по зградама и упозорава све зграде које нису именовале управнике да ће по истеку датог рока бити постављени принудни управник.

Tanja Drobac"Овом одлуком смо тачно утврдили накнаду од 300 динара за принудног управника. До сада имамо 57 регистрованих стамбених заједница од негде 150 улаза где би требало да се образују стамбене заједнице. Имамо, дакле, једну трећину која се организовала у складу са законом и надамо се да ће у наредном периоду сви предузети неопходне активности да образују стамбене заједнице да не дођемо у ситуацију да морамо да им постављамо принудне управнике", нагласила је Тања Дробац.

Према данас усвојеној Одлуци минимални износ трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор у згради без лифта је 200 динара на месечном нивоу, у згради која има лифт минималан износ је 300 динара, а за одржавање гаража, гаражног бокса и гаражних места минимални прописани износ је 100 динара.

Власници посебних делова зграда дужни су на име инвестиционог одржавања плаћати следеће утврђене износе:

- Минимални износ месечног издвајања на име инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора за зграде без лифта од 3 динара;

- за зграде са лифтом тај износ је 4 динара;

- за одржавање гаража, гаражног бокса и гаражних места минималан износ је 1 динар по квадратном метру.

Одлуком је утврђен и износ накнаде који плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног управника у висини од 300 динара месечно.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001