Заказана L седница Општинског већа

величина слова

6. март 2018.

L седница Општинског већа општине Рума ће се одржати дана 7.3.2018. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. године

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и оппштинског правобранилаштва општине Рума

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.500.000,00 динара

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 253.383,00 динара

6. Нацрт Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

7. Нацрт Закључка којим се утврђује висина закупнине која се остварује по основу права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

8. Нацрт Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника

9. Разматрање жалбе на Решење о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2018. години

10. Текућа питања.