Articles

Савет родитеља Општине Рума

величина слова

У Основној школи „Вељко Дугошевић" у петак 9. фебруара оформљен је Савет родитеља општине Рума. Конституисању општинског савета родитеља присуствовали су представници основних и средњих школа Руме, као и представници Предшколске установе "Полетарац".

Испред општине Рума конституисању Савета присуствовао је шеф Одељења за друштвене делатности Светислав Дамјанчук, који је рекао да је Oпштина Рума спремна на сарадњу са општинским саветом родитеља као и да је локална самоуправа до сада издвајала значајна средства у циљу побољшања квалитета услуга боравка и рада ученика и просветних радника. Такође су издвојена значајна средства за превоз ученика и организацију културно- спортских такмичарских активности, како на територији oпштине Рума тако и на покрајинским и републичким такмичењима. Такође је договорено да се за следећи састанак савета који ће се одржати у првој половини марта, уради план и програм рада oпштинског савета родитеља.

Дамјанчук је рекао и да ће општина Рума наставити, у складу са својим надлежностима, да улаже у школе и да ствара што боље услове за ученике и професоре.

Након конституисања Савет родитеља општине Рума договарао се о активностима у наредном периоду.

Председник савета је Драгана Маричић.

Координатор општинског савета родитеља је директорица основне школе Вељко Дугошевић, Јасмина Вукановић.

Општински савет родитеља чине по један представник савета родитеља свих школа и предшколске установе са територије општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.  Oпштински савет родитеља између осталог:

 • даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
 • учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
 • прати и разматра могућности за унапређивање доступности и праведности образовања и васпитања за децу, односно ученике из угрожених и осетљивих група на територији општине;
 • пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
 • заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
 • сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе и другим областима од значаја за децу и ученике;
 • обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине итд.

 


21. март 2018.

У Основној школи "Иво Лола Рибар" у уторак 13.03.2018. године одржан је Савет родитеља општине Рума.

Главна тема састанка је била побољшањe безбедности деце у саобраћају, са акцентом на постављање лежећих полицајаца испред сваке школе у румској Општини. Донет је закључак да постоји потреба за увођење школског полицајца који би се бавио питањем безбедности деце у школама.

Посебан акценат је стављен на предлог за побољшањем међумесног превоза ученика, нарочито у касним вечерњим часовима (након седмог часа)

Усвојен је предлог за увођење Немачког језика као изборног предмета и одељења за рачунарство и информатику за ученике са посебним способностима.

 

26. април 2018.

Дана 24.04.2018. године у ОШ "Душан Јерковић" у Руми одржан је четврти састанак општинског Савета родитеља Рума којем је присуствовало 11 чланова Савета.

На четвртом састанку Савета родитеља покренуте су следеће иницијативе:

 • да се чланови општинског Савета родитеља који нередовно долазе, замене другим
 • да се по школама организује предавање на тему репродуктивно здравље, здрава исхрана, дијабетес и слично у свим школама како за децу тако и за родитеље
 • да се поставе нови и поправе стари лежећи полицајци испред образованих установа у Руми као и у селима општине Рума чему је Савет обавестио Комисију за безбедност у саобраћају
 • да се обезбеди ђачки аутобус након завршетка седмог часа до места становања ученика о чему је обавештен превозник и чији одговор се чека
 • предлог Саветима родитеља школа је да се утврди јединствена дневница за наставно особље која би по детету за домаће релације износила 300 динара и за иностране екскурзије 4 евра дневно по детету
 • организоваће се спортске и културне манифестације о чему треба обавестити школе и информацију поставити на сајту општине Рума
 • такође се предлаже да се уведе ван линијски превоз за ученике основних школа из места Жарковац, Мали Радинци и Стејановци
 • предлаже се да у време доласка и одласка деце из објекта "Центар" у улици Вељка Дугошевића обезбеди једносмеран саобраћај, а да се испред Музичке школе постави успоривач саобраћаја
 • организовати са Домом здравља трибину за родитеље у КЦ-у са гинекологом
 • да се промене смене по школама (вратити стари модел због организације превоза)

 

22. мај 2018.

Дана 17.05.2018. године у ССШ"Миленко Брзак Уча" у Руми одржан је пети састанак општинског Савета родитеља Рума којем је присуствовало 14 чланова Савета.

На петом састанку Савета родитеља покренуте су следеће иницијативе:

 • Обавезно присуство представника родитеља школа и вртића одабраних за Савет или њихових заменика
 • Омогућити школског полицајца који би се бавио само школама
 • Спровести предлог ДЗ Рума да се по школама организује предавање на тему репродуктивно здравље, здрава исхрана, дијабетес и друга за родитеље и децу
 • Направити сајт Општинског савета родитеља
 • Поставити нове и поправити старе лежеће полицајце испред образованих установа(Рума и села Општине Рума)
 • Обезбедити ђачки аутобус након завршетка седмог часа до места становања ученика. Прослеђено јавном превознику од кога се још увек чека одговор. Померити аутобус са 19:15 на 19:30
 • Ускалдити дневнице за екскурзије за наставнике и учитеље у свим школама да буде у истом износу за све школе
 • Деца Румског вртића Полетарац учиће прве кораке зумбе у објекту "Коцкица", а у једној основној школи француски и енглески језик
 • Организација спортских и културних манифестација. Секретар савеза спортова ће образложити организацију манифестација. Приложен документ са организацијом догађаја током лета. Поставити информације на сајту Општине и да се обавештења поставе по школама. Обавестити школе о плану активности током летњег распуст
 • ЗЗЈ укинута ђачка линија ка селима (Жарковац,Мали Радинци)
 • Отворити е mail на сајту Рума како би родитељи могли да постављају питања и да дају сугестије. Свака школа да постави е mail савета родитеља на свом сајту
 • Код Полетарца у улици Вељка Дугошевић од 6:30 до 7:30 и од 14:00 до 15:00 да буде једносмерна
 • Испред музичке и техничке школе да се поставе успоривачи саобраћај
 • Информисати се о томе ко је организатор "Pena party" током лета на игралишту код СУП-а
 • Организовати са ДЗ трибину за родитеље са гинекологом у КЦ-у
 • Промена смена по школама. Вратити стари модел због организације превоза
 • Увести појачано редовно одржавање зелених површина и хигијене код свих школа
 • Бесплатне улазнице за базен за школску децу
 • Могућност доделе буџета од стране ОУ за Савет родитеља

Како би се решио проблем превоза ученика, потребно је да школе до краја школске године доставе план поласка и доласка школских аутобуса како деца не би имала превише чекања на аутобуским стајалиштима, а и да би направили ребаланс буџета како би од почетка нове школске године стартовали како треба. Закључак Савета родитеља је да се поменути план достави Одељењу за друштвене делатности, како би се и са стране Општина Рума преузели сви потребни кораци за решавање овога проблема. Још један од закључака са овог састанка је неопходност интензивирања сарадње између Давета родитеља и Актива директора.

Следећи састанак Савета родитеља је заказан за 30.8.2018. године.

 

5. септембар 2018.

Записник са седнице која је одржана 30.8.2018. године.

Следећи састанак Савета родитеља је заказан за 4.10.2018. године.

 

8. октобар 2018.

Записник са седнице која је одржана 4.10.2018. године.

Следећи састанак Савета родитеља је заказан за 1.11.2018. године.

 

13. децембар 2018.

Дана 1.11.2018. године у ОШ "Иво Лола Рибар" у Руми одржан је осми састанак општинског Савета родитеља Рума којем је присуствовало 11 чланова Савета.

На осмом састанку Савета родитеља покренуте су следеће иницијативе:

 • Обавезно присуство представника родитеља школа и вртића одабраних за Савет или њихових заменика
 • Повећати безбедност у школама и у њиховој околини у сарадњи са најближом станицом полиције. Одржан састанак  са командиром станице полиције. МУП-школски полицајац је одговоран само за средње школе. Морају да дођу по позиву у све школе.
 • Обезбедити ђачки аутобус након завршетка седмог часа до места становања ученика. Прослеђено јавном превознику који се позива на потписани Уговор са Локалном самоуправом. Још нема одговора. Локална самоуправа нема адекватно решење, тражена помоћ од школа да се изнађе повољно решење како би се деца безбедно превозила до својих школа и кућа. Померити полазак аутобуса уместо 19:15 на 19:30 за средњошколце а основцима вратити линију као и до сад да не чекају задњи превоз. Ребалансом буџета нису одобрена средства да основне школе донесу самостално решење. Захтеван састанак код начелника општине. Још нико није одговорио. Од актива директора захтевано да размотре промене смена.
 • Ускладити дневнице за екскурзије наставника и учитеља у свим школама да буду у истом износу за све школе Предлог 300 динара по детету по дану за домаће и 4 еура по детету по дану за иностране  екскурзије. Пренети на савету родитеља. На саветима родитеља школа углавном донете одлуке да дневнице остану на истом нивоу за сваку школу као што су и до сада биле.
 • Свака школа да достави правилник свом председнику Савета о безбедности за време боравка ученика у школи и да се о томе обавесте родитељи на школским саветима.
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001