Важно обавештење

величина слова

24. јануар 2018.

Поштовани грађани,

у стамбеним и стамбено - пословним зградама Општине Рума у току је поступак регистрације стамбених заједница, чије конституисање подразумева и избор управника, односно професионалног управника а све у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Како је Одељење за урбанизам и грађење незванично обавештено од стране станара појединих стамбених зграда у Руми да су се појавила лица која прикупљају потписе власника станова и пословних простора за именовање професионалних управника, ОБАВЕШТАВАМО станаре зграда да уколико се појаве таква лица обавезно траже на увид лиценцу или решење о упису у регистар професионалног управника.

Управника стамбене заједнице бира скупштина зграде из редова чланова скупштине стамбене заједнице или поверава обављање послова управљања зградом професионалном управнику који стекне лиценцу за професионалног управника од стране Привредне коморе Србије и који се уписује у регистар професионалних управника.

Без образовања Скупштине стамбене заједнице не може се ни бирати управник, тако да овим путем упозоравамо све станаре зграда на евентуална незаконита поступања неовлашћених лица која обилазе зграде и прикупљају потписе.

За све информације везано за конституисање стамбене заједнице, избор управника и тумачење одредаба Закона о становању и одржавању зграда станари свих зграда могу се обратити Одељењу за урбанизам и грађење, Орловићева бр. 5, Рума телефон: 433-910.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001