Example of Table Blog layout (FAQ section)

Заказана XV седница Скупштине општине Рума

величина слова

14. децембар 2017.

XV седница Скупштине општине Рума ће се одржати 20. децембра 2017. године са почетком у 10.00 часова, у конференцијској сали Културног центра Рума. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разрешење Секретара Скупштине Општине Рума

2. Постављење новог Секретара Скупштине Општине Рума

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2017. годину

4. Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2018. годину

5. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва Општине Рума

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2018. годину

7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Стамбено" Рума за 2018. годину

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Годишњег Плана рада УПВО "Полетарац" за радну 2017/2018. годину

9. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника Службе пијаце и вашара ЈП "Комуналац" у Руми

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2018. годину

 

11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН" Рума за 2018. годину

12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о процени вредности основног капитала број 96.14/3 од 08.10.2017. године ЈП "ГАС-РУМА"

13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програм пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програм рада установе Спортски центар за 2018. годину

15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању План и програм рада Спортског савеза општине Рума за 2018. годину

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Општине Рума за 2018. годину

17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2018. годину

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

19. Предлог Одлуке о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међумесном саобраћају

20. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовнике производа и услуга ЈП " Водовод", Рума

21. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајањузахтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања предузећа ЈКП "Паркинг и инфраструктура", Рума за 2017. годину

22. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања предузећа ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума за 2018. годину

23. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума

24. Предлог Одлуке о социјалној заштити у општини Рума

25. Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума

26. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

27. ПредлогОдлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Општине Рума

28. Предлог Одлуке о бесплатном боравку деце у Установи за предшколско васпитање и образовање " Полетарац" у Руми

29. Предлог Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Рума

30. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001