Example of Table Blog layout (FAQ section)

Заказана XLIV седница Општинског већа

величина слова

12. децембар 2017.

XLIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одражати 13.12.2017. године са почетком у 11.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2017. годину

2. Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2018. годину

3. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Рума и Општинском правобранилаштву Општине Рума

4. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва Општине Рума

5. Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума

6. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума

7. Разматрање Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2018. годину

8. Разматрање Програма пословања ЈП " Стамбено" Рума за 2018. годину

9. Разматрање Годишњег Плана рада УПВО "Полетарац" за радну 2017/2018. годину

10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника Службе пијаце и вашара ЈП "Комуналац" у Руми

11. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања на одређено време до 31.12.2018. године пословног простора на Градској пијаци површине 36,40 м2 и магацинског простора на градској пијаци

12.Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о закупу-резервацији тезги на Градскпој пијаци путем јавног надметања на одређено време у трајању до 31.12.2018. године, Одлуку о давању на коришћење асвалног простора на платоу вашаришта ауто-школама и Одлуку о давњу у закуп јавног тоалета на вашаришту у Руми

13. Разматрање Годишњег програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2018. годину

14. Разматрање Програма пословања Јавног урбанистичког предузећа

"ПЛАН" Рума за 2018. годину

15. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о процени вердности основног капитала број 96.14/3 од 08.10.2017. године

16. Разматрање Програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

17. Разматрање Програма рада установе Спортски центар за 2018. годину

18. Разматрање Плана и програма рада Спортског савеза општине Рума за 2018. годину

19. Разматрање Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Општине Рума за 2018. годину

20. Разматрање Програма и Плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2018. годину

21. Правилник о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу

22. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

23. Нацрт Одлуке о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међумесном саобраћају

24. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Ценовнике производа и услуга ЈП " Водовод", Рума

25. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања предузећа ЈКП "Паркинг и инфраструктура", Рума за 2017. годину

26. Разматрање Програма пословања предузећа ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума за 2018. годину

27. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума

28. Предлог Одлуке о реализацији Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта из области електронских комуникација и информационог друштва(Система видео надзора на раскрсницама ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана-градска видеонадзорна мрежа) који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам

29. Предлог Одлуке о реализацији Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта из области електронских комуникација и информационог друштва(Система видео надзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности деце и наставно-образовног особља, као и заштите објеката-безбедна школа- ОШ Вељко Дугошевић у подручном одељењу у Вогњу) који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам

30. Предлог Одлуке о реализацији Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта из области електронских комуникација и информационог друштва(Система видео надзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности деце и наставно-образовног особља, као и заштите објеката-безбедна школа-ОШ иво Лола Рибар у подручном одељењу у Вогњу) који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам

31. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање судских и вансудских поравнања

32. Нацрт Одлуке о социјалној заштити у општини Рума

33. Нацрт Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума

34. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

35. Разматрање захтева за раскид уговора за бокс клуб "Златни гонг" из Руме

36. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2017. годину

37. Предлог Правилника о ратној организацији и систематизацији радних места у органима Општине Рума

38. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Општине Рума

39. Нацрт Одлуке о беспатном боравку деце у Установи за предшколско васпитање и образовање " Полетарац" у Руми

40. Нацрт Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Рума

41. Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци

42. Разматрање жалби на Решења Комисије за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на територији општине Рума

43. Текућа питања.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001