Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају

величина слова

30. новембар 2017.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, a који кумулативно испуњавају следеће услове:

- имају пребивалиште на територији Општине Рума;

- свакодневно путују до високошколских установа које похађају, на једној од наведених релација: Рума-Београд, Рума-Нови Сад, Рума-Сремска Митровица, или на релацији од места пребивалишта до Шапца.;

- школују се на терет буџета;

- први пут уписују годину студија;

- нису корисници услуга смештаја у студентским центрима; и

- нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење Захтева је од 4.12.2017. до 19.12.2017. године.

Јавни позив

Захтев

 

Захтеви се преузимају на сајту Општине Рума (www.ruma.rs) или у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Рума, ул. Главна 107, а предају се на писарници, ул. Орловићева бр. 5.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001