Example of Table Blog layout (FAQ section)

Огласи - закуп и отуђење грађевинског земљишта

величина слова

30. новембар 2017.

1. Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта јавне намене у сврху постављања привремених монтажних објеката киосака, гаража и рекламних паноа - билборда у општини Рума

2. Оглас о отуђењу сувласничког дела грађевинског земљишта ради изградње у Руми

3. Оглас о отуђењу сувласничког дела грађевинског земљишта ради изградње у Кленку

4. Оглас о отуђењу сувласничког дела грађевинског земљишта ради изградње у Ерему

5. Оглас о отуђењу сувласничког дела грађевинског земљишта ради изградње у Доњим Петровцима