Заказана XIV седница Скупштине Општине Рума

величина слова

15. новембар 2017.

RumaXIV седница СО Рума ће се одржати 22.11.2017. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.09.2017. године

2. Предлог Одлуке о формирању јединица цивилне заштите опште намене Општине Рума

3. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела радне зоне у к.о. Путинци

4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део зоне централних садржаја у Платичеву

5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Биоенергана" у к.о. Вогањ

6. Предлог Одлуке о давању сагласности за отпис потраживања по основу уступљених јавних прихода у корист Друштва за одржавање зграда д.о.о. Београд

7. Предлог Одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Општине Рума и Града Берзенбрика

8. Предлог Одлуке о додели јавних признања и награда у 2017. години

9. Разрешење члана Општинског већа Општине Рума

10. Избор новог члана Општинског већа Општине Рума

11. Разрешење Секретара Скупштине Општине Рума

12. Постављeње новог Секретара Скупштине Општине Рума

13. Избори и именовања

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001