Заказана XLII седница Општинског већа

величина слова

9. новембар 2017.

XLII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати дана 10.11.2017. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.09.2017. године

2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 93.693,00 динара

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 777.000,00 динара

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара

6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.000.000,00 динара

7. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 751.500,00 динара

8. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину зa 2018. годину на територији општине Рума

9. Нацрт Одлуке о формирању јединица цивилне заштите опште намене општине Рума

10. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела радне зоне у к.о. Путинци

 

11. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део зоне централних садржаја у Платичеву

12. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Биоенергана" у к.о. Вогањ

13. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта у к.о. Марђелос-насеље Ерем

14. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта- парцеле број 3771 у к.о. Рума

15. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта- парцеле број 2741/26 у к.о. Рума

16. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта- парцела број 857 и 860 у к.о. Кленак

17. Нацрт Одлуке о давању сагласности за отпис потраживања по основу уступљених јавних прихода у корист Друштва за одржавање зграда д.о.о. Београд

18. Разматрање захтева за помоћ Вучковић Јована из Руме

19. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001