Articles

Заказана XII седница Скупштине општине Рума

величина слова

26. септембар 2017.

XII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 2.10.2017. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра  Рума. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину

2. Предлог Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе

3. Разматрање и усвајање захтева Туристистичке организације општине Рума за давање сагласности на План управљања заштићеним стаништем "Бара Трсковача" 2012-2021. године

4. Разматрање и усвајање захтева о давању сагласности на План и програм рада Културног центра "Брана Црнчевић" Рума за 2018. годину

5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "за део Блока 1-1-1 дела централне зоне" у Руми

6. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добринци

7. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2017. годину

8. Предлог Одлуке о празнику и градској слави општине Рума

9. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian