Јавни увид у Hацрт Планa детаљне регулације за део блока 1-1-1 дела централне зоне у Руми и Нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Добринци

величина слова

8. август 2017.

GrbЈавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за део Блока 1-1-1 дела централне зоне у Руми и Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добринци трајаће 30 дана и то од 09. августа 2017. године до 08. септембра 2017. године.

Напред наведени планови биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на напред наведене планове заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 08. септембром 2017. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида. Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001