Example of Table Blog layout (FAQ section)

Одржана X седница СО Рума

величина слова

7. август 2017.

SednicaНа данашњем заседању одборници Скупштине Општине Рума усвојили су Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01.-30.06.2017. године. Укупно остварени приходи и примања у поменутом периоду износе 901.966.872,72 динара, односно 40,82% бруто планираних прихода и примања, док извршени расходи и издаци износе 729.327.906,37 динара односно 31,01%.

Председник СО Рума Стеван Ковачевић је истакао да се буџет пуни, пре свега, из "здравих ресурса", тј. пореза на зараде, што сведочи и о великом броју новоотворених радних места у привредном сектору. Зато и не чуди, тврди Ковачевић, што су на данашњој седници и од стране представника власти и од представника опозиције изнете похвале на рачун полугодишњег Извештаја.

"Похвале су сасвим оправдане. У Општини Рума је учвршћен јасан тренд раста јавних прихода и шестомесечни Извештај о пуњењу буџета улива нам оптимизам и буди наду да до краја године можемо достићи магичну цифру од две милијарде динара остварених буџетских средстава. То би била одлична основа за пројекцију буџета за 2018. годину, у којој можемо да очекујемо, захваљујући расту јавних финансија, значајна капитална улагања", изјавио је Ковачевић.

Stevan KovačevićНа седници је усвојен и Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у корист Друштва за производњу унутрашњу и спољњу трговину "AMC-AFRODITE MODE COLECTION" ДОО Београд - Земун.

"Општина Рума има исти приступ и према домаћим и према страним инвеститорима. Елаборат је јасно показао оправданост уступања земљишта без накнаде и бенефити су вишеструки. Ова одлука ће буџету Општине Рума донети петоструко веће приходе по основу пореза на зараде, пореза на имовину и плаћања локалних такси. Дакле, реч је о једној значајној инвестицији, где ће у наредне три године посао добити близу 100 радника", казао је Ковачевић. Домаћи инвеститор "AMC-AFRODITE MODE COLECTION" на парцели од 0,5 хектара планира изградњу производног објекта површине од око 2.500 квадратних метара.

Одборници су усвојили и предлоге Одлука о расподели добити јавних предузећа "Водовод", "Комуналац", "Гас-Рума" и ЈУП "План", а изгласане су и Одлука о изменама и допума Одлуке о социјалној заштити у Општини Рума, Одлука о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе и Предлог Решења о формирању Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе, као и Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за територију Општине Рума.

Као и у случају "Митросрема" усвојена је Одлука о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања Општине Рума према ГП "Мостоградња" а.д. из Београда у трајни улог у капитал ГП "Мостоградња" а.д.

У оквиру тачке Избори и именовања именовани су нови чланови школског одбора ОШ "Иво Лола Рибар" и Управног одбора УПВО "Полетарац".

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001