Обавештење Одељења за локалне јавне приходе

величина слова

1. август 2017.

Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе општине Рума обавештава грађане и правна лица из општине Рума да аконтација за трећи квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину доспева 14./15. августа, те да ће у наредном периоду свим обвезницима на кућну адресу бити достављене уплатнице са укупним стањем дуга по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избећи плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном Одељењу за локалне јавне приходе, које врше пријем странака сваког радног дана од 07.00 до 13.00 часова у згради Општинске управе, Главна 107, Рума.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001