Заказана XXXI седница Општинског већа

величина слова

10. јул 2017.

XXXI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 11.7.2017. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

2. Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе

3. Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе

4. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта кат. парцеле број 12156/9 к.о. Рума

5. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта кат. парцеле број 7119/7 к.о. Рума

6. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта кат. парцеле број 11072/12 и кат. парцеле број 11072/13 к.о. Рума

7. Предлог Оперативног плана одбране од поплава и леда на водама II редана територији општине Рума за 2017. годину

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2016. годину

9. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације за период од јуна 2017. године до маја 2018. године

10. Нацрт Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за територију општине Рума

11. Разнматрање молбе за помоћ Љубинковић Сандре из Буђановаца

12. Разматрање жалбе на решење Одељења за локалне јавне приходе општине Рума

13. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права, категорији лица која остварују субвенцију и висини субвенције у градском, приградском и међумесном саобраћају

14. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001