Articles

XXIX седницу Општинског већа

величина слова

19. јун 2017.

XXIX седницу Општинског већа општине Рума ће се одржати 20.6.2017. године са почетком у 12.30 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 130.000,00 динара

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 50.000,00 динара

3. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2016. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину

4. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

5. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2016. годину

6. Разматрање Извештаја о пословању ЈП "Дирекција за изградњу Руме" Рума за период 01.01.2016-30.11.2016. године, као и Извештај о пословању ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за перид 01.12.2016.-31.12.2016. године

7. Разматрање Извештаја о степену реализације програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2016. годину

 

8. Разматрање Извештаја о реализацији годишњег програма пословања предузећа за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године ЈП "ГАС-РУМА" Рума

9. Разматрање Извештаја о пословању ЈП "Водовод" Рума за 2016. годину

10. Разматрање Извештаја о пословању ЈП "Стамбено" Рума за 2016. годину

11. Разматрање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2016. годину

12. Разматрање Извештаја о радуса финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2016. годину

13. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Културног центра Рума за период 01.01-31.12.2016. године

14. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2016. годину

15. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању за 2016. годину Дома здравља "Рума" у Руми

16. Разматрање Извештаја о раду Савеза спортова општине Рума за 2016. годину

17. Разматрање Извештаја о раду Спортског центра Рума за 2016. годину

18. Разматрање Извештаја о раду установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" за 2016. годину

19. Rазматрање Годишњег плана рада за радну 2015/2016 годину УПВО "Полетарац" Рума

20. Разматрање жалбе незапослене породиље Светлане Зачевић

21. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian