Обавештење о порезу

величина слова

9. мај 2017.

RumaОдељење за локалне јавне приходе Општинске управе Општине Рума обавештава грађане и правна лица из Општине Рума да аконтација за други квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину доспева у понедељак, 15. маја 2017.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће решења о утврђивању пореза на имовину за 2017. годину бити достављена на њихове кућне адресе до краја месеца. До доспелости пореске обавезе по решењу, обвезник порез плаћа аконтативно, а након што му се достави решење дужан је да позитивну разлику између обавеза утврђених решењем и аконтационо плаћенихобавезауплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

Благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избегавате плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001