Заказана VII седница СО Рума

величина слова

3. мај 2017.

rumaVII седница Скупштине Oпштине Рума ће се одржати у петак 5. маја 2017. године са почетком у 10.00 часова, у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2017. годину.

2. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завичајног музеја Рума.

3. Предлог Закључка о давању сагласности на Статуг JП “ГАС-РУМА", Рума.

4. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора o усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. до 2021. године JП "ГАС-РУМА“, Рума.

5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. до 2026. године JП "ГАС-РУМА", Рума.

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период 2017. до 2021. године JП "Комуналац" у Руми.

7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период 2017. до 2027. године JП "Комуналац" у Руми.

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Статут JKП "Паркинг и инфраструктура", Рума.

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуху Надзорног одбора JKП "Паркинг и инфраструктура", Рума о Изменама и допунама програма пословања предузећа за 2017. годину.

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Статут JП "Водовод", Рума.

11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја JП "Водовод", Рума за период од 2017. до 2021. године.

12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја JП "Водовод", Рума.

13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о изменама и долунама Статута Градске библиотеке "Атанасије Стојковић", Рума.

14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња.

15. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објекта на територији Општине Рума.

16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене.

17. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на финансијску пoмoћ незапосленим породиљама.

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама.

19. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на тepитopији Општине Рума.

20. Предлог Закључка о давању сагласности на Статут JП ”Стамбено".

21. Предлог Анализе остварених планова у 2016. години планираних стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. године.

22. Предлог Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развоја 2015-2020. за 2017. годину.

23. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора JП "Водовод" Рума о набавци основног средства-2 половна теретна моторна возила и 1 половног путничког аутомобила.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001