Заказана XXV седница Општинског већа

величина слова

27. април 2017.

XXV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 28.4.2017. године са почетком у 12.00 часова, у Градској кући и Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину

2. Предлог Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији општине Рума

3. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта " Замена и уградња вентила на Фабрици воде Рума"

4. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта " Израда истражно-експлоатационог бунара ИЕБЈ-10/2015 на подручју изворишта Сава I којим газдује ЈП " Водовод", Рума"

5. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта "Израда истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-14/2017 на изворишту Фишеров салаш"

6. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња

7. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објекта на територији општине Рума

8. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поствљању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

 

9. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта

10. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на финансијску помоћ незапосленим породиљама

11. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама

12. Нацрт Одлуке о о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Рума

13. Предлог Решења о констатовању истека мандата чланова Савета месних заједница на територији општине Рума

14. Предлози Решења о именовању чланова Привременог тела МЗ

15. Разматрање захтева за давање сагласности на Статут ЈП " Стамбено", Рума

16. Нацрт Анализе остварених планова у 2016. години планираних стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. године

17.Нацрт Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развока 2015-2020. за 2017. годину

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Општинског већа општине Рума

19. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП " Водовод " Рума о набавци основног средства-2 половна теретна моторна возила и 1 половног путничког аутомобила

20. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2017. годину

21. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део зоне центаралних садржаја у Платичеву

22. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001