Програм мера подршке за сповођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

величина слова

13. април 2017.

На овнову Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју а уз претходну сагласност Министаства пољопривреде и заштите животне средине Општинско веће општине Рума донело је Програм мера подршке за сповођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2017.годину. Наведеним програмом се предвиђа спровођење две мере подршке: кредитна подршка и управљање ризицима (осигурање).
 
Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите а одобраваће се за набавку нове пољопривредне механизације, машина, опреме и репроматеријала у сточарству, воћарству, повртарству и ратарству, куповину стоке, живине, пчела, изградњу пластеника и куповину садног материјала у повртарству и воћарству, средстава за заштиту биља, система за наводњавање и изградњу бунара. Општина субвенционише део камате обрачунат по стопи од 10% на годишњем нивоу. Овом мером ће се подржати кредити у износу од 100.000,00 до 500.000,00 динара.
Мером субвенионисања осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња општина Рума жели да допринесе превентивној заштити пољопривредне производње од штета. Интензитет помоћи је 40% од плаћене премије осигурања умањене за износ пореза, а највише до 200.000,00 динара.
Крајњи корисници наведених мера су физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који имају пребивалиште и производњу на територији општине Рума .
 
Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду, ул. Главна 107 први спрат – канцеларија број 6 или на број телефона: 478-712 локал 109
 
Преузмите Програм
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001