Заказана XXIV седница Општинског већа

величина слова

10. април 2017.

XXIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 11.4.2017.године са почетком у 12.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације из додатних извора буџетских корисникау износу од 332.000,00 динара

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 169.000,00 динара

3. Предлог Програма мера подршке за спровођење пољoпривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2017. годину

4. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП " Водовод", Рума о набавци основних средстава

5. Разматрање захтева за давање сагласности на Статут ЈП " Водовод", Рума

6. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП "Водовод", Рума за период од 2017. до 2021. године

7. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП "Водовод", Рума

 

8. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке "Атанасије Стојковић", Рума

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Решење председника општине Рума посл.бр. 400-291/2017-I од 10.04.2017. године

10. Разматрање жалби на Решења Одељења за локалне јавне приходе

11. Разматрање молбе за помоћ Каваз Марије из Руме

12. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001