Example of Table Blog layout (FAQ section)

Заказана XXIV седница Општинског већа

величина слова

10. април 2017.

XXIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 11.4.2017.године са почетком у 12.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације из додатних извора буџетских корисникау износу од 332.000,00 динара

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 169.000,00 динара

3. Предлог Програма мера подршке за спровођење пољoпривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2017. годину

4. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП " Водовод", Рума о набавци основних средстава

5. Разматрање захтева за давање сагласности на Статут ЈП " Водовод", Рума

6. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП "Водовод", Рума за период од 2017. до 2021. године

7. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП "Водовод", Рума

 

8. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке "Атанасије Стојковић", Рума

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Решење председника општине Рума посл.бр. 400-291/2017-I од 10.04.2017. године

10. Разматрање жалби на Решења Одељења за локалне јавне приходе

11. Разматрање молбе за помоћ Каваз Марије из Руме

12. Текућа питања.