Заказана XXIII седница Општинског већа

величина слова

13. март 2017.

GRBXXIII седница Општинског већа Oпштине Рума ће се одржати у уторак 14.3.2017. године, са почетком у 12 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу 360.000,00 динара.

2 . Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу 2.280.000,00 динара.

3. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Oпштине Рума за 2017. годину, за програме и активности цркава и верских заједница на територији Oпштине Рума.

4. Разматрање жалби на Одлуку о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2017. години.

5. Разматарање жалби на Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије Општине Рума.

6. Разматрање жалбе незапослене породиље.

7. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке " Атанасије Стојковић", Рума.

8. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завичајног музеја Рума.

9. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Статут ЈП " ГАС-РУМА", Рума.

10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. до 2021. године ЈП " ГАС-РУМА", Рума.

11. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017. до 2026. године ЈП " ГАС-РУМА", Рума.

12. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период 2017. до 2021. године ЈП " Комуналац" у Руми.

13. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период 2017. до 2027. године ЈП " Комуналац" у Руми.

14. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Статут ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума.

15. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума за давање сагласности на одлуку о Изменама и допунама програма пословања предузећа за 2017. годину.

16. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Рума за 2016. годину.

17. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001