Заказана VI седница СО Рума

величина слова

9. март 2017.

GRBVI седница Скупштине Oпштине Рума ће се одржати дана 10.03.2017. године са почетком у 10.00 часова, у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Oпштине Рума за 2016. годину.

2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 3-2-1 у Централној зони у Руми.

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације " Биоенергана" у к.о. Вогањ.

4. Предлог Закључка о давању сагласности на захтев Надзорног одбора ЈП " Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку број 581 од 30.01.2017. године.

5. Предлог Закључка о давању сагласности на захтев Надзорног одбора за давање сагласности на Статут ЈУП "ПЛАН" Рума.

6. Предлог Закључка о доношењу Програма комасације за катастарску општину Вогањ.

7. Предлог Одлуке о спровођењу комасације у катастарској општини Вогањ.

8. Предлог Закључка о давању сагласности на захтев Управног одбора установе Културни центар у Руми за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута.

9. Предлог Одлуке о стипендирању спортиста.

10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне у к.о. Путинци.

11. Предлог Одлуке о враћању утрина и пашњака селу Вогањ.

12. Предлог Одлуке о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности јавног превоза путника на територији Oпштине Рума и о покретању поступка доделе јавног уговора о јавно -приватном партнерству са елементима концесије.

13. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Буђановци.

14. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Жарковац.

15. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "за део Блока 3-14-1 у радној зони" у Руми.

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Статут ЈП "Комуналац" у Руми.

17. Предлог Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе.

18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима.

19. Предлог Одлуке о изменама и допуна Одлуке о одржавању чистоће на територији Oпштине Рума.

20. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу и заштити комуналних и јавних објеката.

21. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама и вашару.

22. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001