Обавештење грађанима Општине Рума - увид у јединствени бирачки списак

величина слова

10. март 2017.

На основу члана 14. Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и главе IV тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), а поводом расписаних избора за председника Републике Србије, Општинска управа Рума, Одељење за општу управу и заједничке послове, издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

грађанима Општине Рума

            ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 3. марта 2017. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и опште послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена о 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

Од проглашења кандидата за председника право на увид у бирачки списак има и подносилац предлога кандидата или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11. марта 2017. године.

Након закључења бирачког списка 17. марта 2017. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 29. марта 2017. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 433912, 069721155, као и путем мејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001