Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

величина слова

1. март 2017.

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину општина Рума расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе.
Општина Рума, и ове године, кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

-        до 6 месеци за лица са средњим образовањем,

-        до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,

-        до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања стручне праксе Општина Рума, за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,    

-       16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001