Одржана XXII седница Општинског већа

величина слова

28. фебруар 2017.

Opstinsko većeНа данашњој седници Већа усвојено је неколико планских докумената: Одлуке о изради планова детаљне регулације за насељена места Буђановци, Жарковац и "за део Блока 3-14-1 у радној зони" у Руми. Већници су дали сагласност на Статут ЈП "Комуналац" у Руми, чиме је он усклађен са новим Законом о јавним предузећима.

Једногласно је подржан и Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Oпштине Рума и Општинском правобранилаштву Oпштине Рума. Начелник Општинске управе Душан Љубишић је казао да се изменом систематизације жели постићи бољи и ефикаснији рад Општинске управе, али да је било потребно да се она усклади са новим законским одредбама, с обзиром да од 1. марта 2017. године послови овере потписа, рукописа и преписа прелазе у надлежност јавних бележника.

Такође, сходно закону систематизовано је и радно место спортски инспектор, који ће се обављати инспекцијски надзор над применом законских и подзаконских прописа, којима се уређује делатност спорта.

Усвојена је и Одлука о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Oпштине Рума за 2016. годину, а дата је и сагласност на измене Плана јавних набавки за 2017. годину Општинске управе Oпштине Рума(накнадно добијена средства за рекултивизацију земљишта у К.О. Кленак) и на измене Плана јавних набавки за 2017. годину Председника Oпштине Рума(првобитном одлуком техничком грешком изостављен ситни инвентар из плана).

Донета је и Одлука о усвајању Консеционог акта за поверавање обављања делатности јавног превоза путника на територији Oпштине Рума и о покретању поступка доделе јавног уговора о јавно - приватном партнерству са елементима концесије.

Чланови Већа су изгласали и неколико одлука из области инспекцијских послова. Донете су Одлуке:

- о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинском и занатским објектима;

- о изменама и допуна Одлуке о одржавању чистоће на територији Oпштине Рума;

- о изменама и допунама Одлуке о уређењу и заштити комуналних и јавних објеката;

- о изменама и допунама Одлуке о пијацама и вашару.

Одлукама су прописане фиксне казне, што није био случај у претходним одлукама, а што је неопходан услов за издавање прекршајних налога. Износи новчаних казни су утврђени на основу досадашњег искуства и пресуда прекршајног органа.

Уколико физичко лице, предузетник или правни субјекат плати казну у року од 8 дана, половина прописане казне се брише. Стога уколико предузетник добије казну од 20.000 динара за непоштовање радног времена, он има могућност да у року од 8 дана уплати 10.000 динара, чиме ће измирити своја дуговања. Уколико не уплати половину средстава у року од 8 дана, биће дужан да казну измири у целости.

Решењем о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Oпштине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе договорена је куповина мале парцеле поред Дома здравља "Рума", чија је вредност процењена на нешто мало преко 28.000 динара.

Веће је одобрило ФК "Јединство" Краљевци средства у износу од 50.000 за прославу клупског јубилеја.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001