Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

величина слова

23. фебруар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС”, број 105/16 од 26. децембра 2016. године) расписало Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.Валидан захтев за остваривање права првенства закупа од стране потенцијалних инвеститора, подразумева Захтев који је предат званично Министарству пољопривреде и заштите животне средине у форми и на начин предвиђен објављеним Јавним позивом.
Све додатне информације могу се пронаћи на званичном сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
 
 
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001