Заказана XXI седница Општинског већа

величина слова

13. фебруар 2017.

GRBXXI седница Општинског већа Oпштине Рума ће се одржати у уторак 14.2.2017. године, са почетком у 14 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Oпштине Рума за период 01.01до 31.12.2016. године.

2. Разматрање и усвајање предлога Локалног акционог плана запошљавања Општине Рума за 2017. годину.

3. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде на возилу у корист ЈП" Комуналац" у Руми.

4. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде на возилима у корист ПС Рума.

5. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде на рачунарској опреми у корист ПС Рума.

6. Предлог Одлуке о промени апропријације из додатних извора буџетских корисника.

7. Разматрање жалби на Одлуку о студентским стипендијама.

8. Разматрање жалби на Решења Одељења за локалне јавне приходе.

9. Разматарање захтева Надзорног одбора ЈП " Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку број 581 од 30.01.2017. године.

10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Статут ЈУП "ПЛАН" Рума.

11. Нацрт Закључка о доношењу Програма комасације за катастарску општину Вогањ.

12. Нацрт Одлуке о спровођењу комасације у катастарској општини Вогањ.

13. Разматрање захтева Управног одбора установе Културни центар у Руми за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута.

14. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2017. годину-коришћење сале.

15. Нацрт Одлуке о стипендирању спортиста.

16. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 3-2-1 у Централној зони у Руми.

17. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације " Биоенергана" у к.о. Вогањ.

18. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001