Обавештење Одељења за локалне јавне приходе

величина слова

8. фебруар 2017.

УплатницаОдељење за локалне јавне приходе Општинске управе Општине Рума обавештава грађане и правна лица из Општине Рума да аконтација за први квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину доспева 17. фебруара, те да ће у наредном периоду свим обвезницима на кућну адресу бити достављене уплатнице са укупним стањем дуга по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода.

Одељење за локалне јавне приходе подсећа да су физичка лица – власници непокретности код којих је дошло до промена власништва над непокретности (оставина, купопродаја, уговор о поклону) или укњижбе непокретности након озакоњења, у обавези да поднесу нове пореске пријаве (образац ППИ-2) у року предвиђеном Законом.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избећи плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001