Заказана V седница Скупштине општине Рума

величина слова

14. децембар 2016.

V седница Скупштине општине Рума ће се одржати дана 20.12.2016. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред

1. Предлог Одлуке о буџету општине Рума за 2017. годину

2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 4-1-6 " Културни центар" у Руми

3. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације " Приступни путеви Излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми

4. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Мали Радинци

5. Предлог Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

6. Предлог Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете

 

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у општини Рума

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Завичајни музеј Рума

9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Културни центар у Руми

10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Градска Библиотека у Руми

11. Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈУП " ПЛАН" Рума

12. Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП " Водовод" Рума

13. Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП " Стамбено" Рума

14. Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " ГАС-РУМА"

15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Плана и програма рада установе Градска библиотека " Атанасије Стојковић" у Руми за 2017. годину

 16. Предлог Закључка о давање сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада Завичајног музеја Рума за 2017. годину

17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар Рума за 2017. годину

18. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног Одбора о усвајању Програма и плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2017. годину

19. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Плана и програма рада Савеза спортова општине Рума за 2017. годину

20. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Годишњег плана рада за 2016/2017. годину Установе за предшколско васпитање и образовање " Полетарац" Рума

21. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада за 2017. годину установе Спортски центар Рума

22. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Годишњег Програма рада са финансијским планом за 2017. годину Туристичке организације општине Рума

23. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈУП " ПЛАН" Рума за 2017. годину

24. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2017. годину

25. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године

26. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2017. годину

27. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2017. годину

28.  Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП" Стамбено" Рума за 2017. годину

29. Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинском правобранилаштву општине Рума

30. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2015. годину

31. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

32. Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији општине Рума

33. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рума

34. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

35. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању

36. Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени

37. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

38. Предлог Средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта 2017-2022. године

39. Предлог Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује у корист Јавног предузећа " Комуналац" у Руми

40. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001