Јавне консултације и презентација Плана управљања заштитом животне средине

величина слова

13. децембар 2016.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавањa државног пута IБ реда бр. 21 деоница: Ириг – Рума.

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине може се извршити:

- у просторијама ЈП „Путеви Србије“, сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд, први спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.

- у Општини Рума, Одељење за урбанизам и грађење, Орловићева 5, 22400 Рума, сваког радног дана од 8 до 15 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.

- на интернет страници ЈП „Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs

Примедбе и мишљења у вези са Планом управљања заштитом животне средине се подносе у писаном облику и достављају на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Дана 15.12.2016. године, са почетком у 12.00 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног Плана у конференцијској сали Културног центра у Руми, Вељка Дугошевића 102, 22400 Рума.

 

За додатне информације обратити се на следећу адресу: ЈП „Путеви Србије“.

Сектор за инвестиције Влајковићева 19а, 11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 32 06 813 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001