Заказана XVII седница Општинског већа

величина слова

12. децембар 2016.

GRBXVII седница Општинског већа одржаће се данас са почетком у 15:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2017. годину.

2. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 4-1-6 " Културни центар" у Руми.

3.Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Приступни путеви Излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми.

4. Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Мали Радинци.

5. Нацрт Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.

6. Нацрт Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете.

7. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у Општини Рума.

8. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Завичајни музеј Рума.

9. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Културни центар у Руми.

10. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе Градска Библиотека у Руми.

11. Нацрт Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈУП " ПЛАН" Рума.

12. Нацрт Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП " Водовод" Рума.

13. Нацрт Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП " Стамбено" Рума.

14. Нацрт Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА".

15. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" у Руми за 2017. годину.

16. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Завичајног музеја Рума за 2017. годину.

17. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Културни центар Рума за 2017. годину.

18. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2017. годину.

19. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада Савеза спортова општине Рума за 2017. годину.

20. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег плана рада за 2016/2017. годину Установе за предшколско васпитање и образовање "Полетарац" Рума.

21. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада за 2017. годину установе Спортски центар Рума.

22. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма рада са финансијским планом за 2017. годину Туристичке организације општине Рума.

23. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈУП "ПЛАН" Рума за 2017. годину.

24. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2017. годину.

25. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године.

26. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2017. годину.

27. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2017. годину.

28.   Разматрање захтева надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2017. годину.

29. Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинском правобранилаштву Општине Рума.

30. Предлог Одлуке о реализацији конкурса за доделу бесповратних средстава са територије АП Војводине за финсансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва-градска видео-надзорна мрежа.

31. Предлог Одлуке о реализацији конкурса за доделу бесповратних средстава са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва-Систем видео надзора у васпитно-образовним установама ради повећања безбедности учесника.

32. Предлог Одлуке о реализацији конкурса за доделу бесповратних средстава са територије АП Војводине за финсансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва-Хотспот локација у општинама и градовима у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету.

33. Предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском правобранилаштву.

34. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Рума за 2015. годину.

35. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва Општине Рума.

36. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума.

37. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

38. Нацрт Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању.

39. Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Општине Рума по тржишној цени.

40. Давање сагласности на Измену Плана јавних набавки Општинске управе Општине Рума за 2016. годину.

41. Давање сагласности на Измену Плана јавних набавки Председника Општине Рума за 2016. годину.

42. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

43. Нацрт Средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта 2017-2022. године.

44. Предлог Одлуке о избору организације за утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта у зони "Румска петља запад".

45. Разматрање захтева за помоћ ФК "Фрушка Гора".

46. Разматрање молбе за финансијску помоћ Ћулибрк Јелене.

47. Разматрање молбе за финансијску помоћ Карапанџа Бошка.

48. Разматрање молбе за финансијску помоћ Рауш Олгице.

49. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001