Заказана XV седница Општинског већа

величина слова

28. новембар 2016.

GrbXV седница Општинског већа биће одржана данас са почетком у 14 часова.

За седницу је предлажен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину.

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Општине Рума.

3. Предлог Закључка о уступању фотографске опреме преносом права јавне својине без накнаде.

4. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП " Дирекција за изградњу Руме", Рума за 2016. годину. број 1037-2/2016 од 27.11.2016. године.

5. Нацрт Одлуке о промени оснивачког акта и о усклађивању пословања ЈП " Дирекција за изградњу Руме", Рума са Законом о јавним предузећима.

6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа " Паркинг и инфраструктура ", Рума за 2016. годину.

7. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта парцеле бр. 360 у к.о. Платичево.

8. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП " Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми.

9. Нацрт Решења о именовању директора ЈП "Водовод", Рума.

10. Разматрање жалби на одлуку Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи.

11. Разматрање молбе за помоћ Ђорђевић Жаклине из Руме.

12. Текућа питања.