Извештај са XIV седнице Општинског већа

величина слова

22. новембар 2016.

Данас је у Градској кући у Руми одржана XIV седница Општинског већа општине Рума.

Прва тачка дневног реда односила се на Нацрт Измене и допуне Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2016. годину. Стицањем статуса земље кандидата Србија је ушла у нову фазу европских интеграција и остварила право на коришћење средстава из предприступних фондова - IPA II. Како је најавило Министарство пољопривреде и животне средине, крајем 2016. године очекују се први конкурси. Пошто су пољопривредници директни корисници ових средстава, урађена је Измена и допуна поменутог Програма ради увођења мере која предвиђа обуку пољопривредних произвођача и прерађивача за коришћење средстава ЕУ за пољопривреду IPARD. Средства за ову намену обезбеђена су у буџету општине Рума у износу од 200.000,00 динара.

Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину. Циљ који се жели постићи овом Одлуком је квалитетније утврђивање основице пореза на имовину базирано на просечној тржишној вредности непокретности која је остварена у промету појединих група непокретности у зависности од зоне у којој се налазе. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општина Срема“, а примењиваће се од 1.јануара 2017. године.

 

Донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Набавка хидромашинске и електро опреме за санацију подстанице на пумпној станици за повишење притиска за потребе насеља Стејановци у општини Рума“. Разлог за доношење ове Одлуке и одобравање учешћа сопствених средстава општине за реализацију је решавање проблема притиска у Стејановцима. Услед нестабилног водоснабдевања виших делова насеља, посебно у летњем периоду, указала се потреба за санацијом подстанице на пумпној станици за повишења притиска. Такође, усвојене су Измене и допуне плана и програма пословања ЈП „Водовод“ Рума за 2016. годину које се односе на изградњу бустер станице према Стејановцима, на опремање бунара на извоишту Фишер салаш и на набавку програма за праћење јавних набавки.

Општинско веће је усвојило Одлуку о измени Ценовника Службе пијаце и вашара Јавног предузећа „Комуналац“. Анализирајући тржишне цене закупа тезги и промет робе и занатских производа, Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ дошао је до закључка да су цене високе и да би их требало умањити. Корисници осим годишње резервације, чија је предложена цена 52.000,00 динара пез ПДВ-а, плаћају и дневну накнаду, па ће укупни месечни трошкови исносити око 80 евра са ПДВ-ом, уместо досадашњих 95. Ценовник ће ступити на снагу даном давања сагласности од стране СО Рума,а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Општинско веће је на данашњој седници донело Решење о констатовању истека мандата чланова савета месних заједница на територији Општине Рума с обзиром да је истекао четворогодишњи период на који су изабрани чланови. Такође, именовани су чланови привремених тела месних заједница: Буђановци, Витојевци, Вогањ, Добринци, Никинци, Треће МЗ Рума и Четврте МЗ Рума.

ОШ „Змај Јова Јовановић“ и Савет родитеља обратили су се Комисији за безбедност саобраћаја са захтевом за преузимањем мера ради обезбеђивања пешачког прелаза на прилазу школи. Комисија је дошла до закључка да је потребно поставити вибрирајуће траке из правца од Великог парка према центру, што је на данашњој седници и усвојено.

Чланови Већа усвојили су две одлуке о избору организација које ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта, као и Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 3-2-1 у Централној зони у Руми и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока 1-1-1 дела Централне зоне у Руми.

На седници је донето и Решење о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001