Заказана XIV седница Општинског већа

величина слова

21. новембар 2016.

XIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 22.11.2016. године са почетком у 10.00 часова Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рума за 2016. годину

2. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Рума

3. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта "Набавка хидромашинске и електро опреме за санацију подстанице на пумпној станици за повишење притиска за потребе насеља Стејановци у општини Рума"

4. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта парцеле бр. 3026/5 у к.о. Рума

5. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта парцеле бр. 418 у к.о. Кленак и парцеле бр. 639/33 к.о. Доњи Петровци

6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 3-2-1 у Централној зони у Руми.

 

7. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока 1-1-1 дела Централне зоне у Руми

8. Разматрање приговора на акт Одељења за локалне јавне приходе општинске управе општине Рума број 434-1/2016107 од 25.10.2016. године

9. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП" Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања zа 2016. годину посл.бр. 2178 од 20.10.2016. године

10. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП" Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину посл.бр. 1882 од 13.09.2016. године

11. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП " Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о измени Ценовника Службе пијаце и вашара број 6189 од 07.11.2016. године

12. Предлог Решења о констатовању истека мандата чланова савета месних заједница на територији општине Рума.

13. Предлози Решења о именовању чланова Привременог тела МЗ

14. Предлог Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

15. Предлог Закључка о постављању вибрационих трака

16. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001