Заказана XI седница Општинског већа

величина слова

20. октобар 2016.

XI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 21. октобра, са почетком у 9.00 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 2.400.000,00 динара

2. Предлог одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 200.000,00 динара

3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

4. Разматрање захтева Културног центра Рума за давање претходне сагласности за издавање у закуп пословног простора

5. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2016. годину

6. Разматрање захтева за помоћ Удружења за одгој и заштиту ситних животиња општине Рума

7. Разматрање жалби на Решења ЈП " Стамбено", Рума којим се одбијају захтеви за искључење са система даљинског грејања

8. Разматрање молбе за финансијску помоћ Најић Анђелке из Руме

9. Текућа питања.