Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2016/2017. годину

величина слова

19. октобар 2016.

StudentiОпштина Рума је расписала јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2016/2017. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

-30 (тридесет) стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије;

-55 (педесет пет) стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије; и

-15 (петнаест) стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер).

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања, осим у случајевима предвиђеним Одлуком.

Рок за подношење пријава је од 20.10.2016. године до 04.11.2016. године.

Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске управе Општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева бр. 5.

Јавни позив

Захтев (прва година)

Захтев (од друге до завршне године и мастер)

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001