Јавни позив - Једнократна финансијска помоћ за средњошколце - рок 15. октобар

величина слова

6. октобар 2016.

logoФонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима расписао је средином септембра Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

Право на учешће по овом позиву имају лица која имају у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда (21. децембар 2006. године) и која имају дете које похађа други, трећи или четврти разред средње школе, а која се пријаве на Јавни позив до 15. октобра 2016. године.

Услови за пружање једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине из избегличких и расељеничких породица са територије АП Војводине су:

1. да је подносилац пријаве на Позив и чланови његовог породичног домаћинства имао/ла статус избеглог или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда, односно 21. децембра 2006. године;

2. да су подносилац приjаве и чланови његовог породичног домаћинства поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије или су већ добили држављанство Републике Србије;

3. да су подносилац пријаве и дете за које се тражи помоћ у родитељском, односно старатељском односу;

4. да дете подносиоца пријаве похађа средњу школу, односно да је уписало други, трећи или четврти разред средње школе;

5. да подносилац пријаве, односно дете у чије име подноси захтев, као ни остала деца подносиоца, нису користила ову врсту помоћи.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или на број телефона 021/475 4 295.

Јавни позив

Захтев

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001