Јачање капацитета локалних самоуправа у југоисточној Европи

величина слова

3. октобар 2016.

CoverПрограм за урбано партерство (UPP II) - компонента: Превенција корупције/Изградња интегритета

Председник Скупштине општине Рума, Стеван Ковачевић и представници Општинског тима општине Рума за антикорупцију/изградњу интегритета: Милева Ковачевић -шефица Одељења за локалне јавне приходе; Драган Косановић -шеф Одсека за локални економски развој и Ивана Бојанић -члан Општинског већа општине Рума, присуствоваће двоневном тренингу „Израдња интегритета“ у Нишу, 4. и 5. октобра 2016. године.

Тренинг реализује Меnа group doo из Ниша, фирма која води регионални тим у оквиру АC/IB UPP II програма и спроводи активности у Србији, a у сарадњи са Програмом за урбано партнерство Светске банке (World Bank - Austria Urban Partnership Program (UPP)) и аустријском Владом.

Циљ тренинга је да општине које учествују у програму (општина Бољевац, град Панчево и општина Рума) размене своја искуства и добре праксе у изградњи интегритета својих локалних самоуправа, али и да добију нека нова знања везана за повезаност изградње интегритета и превенције корупције. Поред тога, тренинг ће пружити могућност да учесницие унапреде своје лидерске вештине кроз сесије које ће се бавити лидерством са интегритетом.

На најављеном тренингу „Изградња интегритета“, учествоваће и Тамара Николић, представник Светске Банке, као и Драгана Крунић, шефица Одсека за планове интегритета, Агенције за борбу против корупције.

Подсећамо да су од фебруара 2016.године, када је потписан Споразум о сарадњи између општине Рума и имплементационих партнера Светске Банке на програму Урбаног Партнерства –UPP II-и локалних експерата и Меna Group (регионалног координатор пројекта из Ниша, чије су консултанткиње задужене за спровођење пројекта у Србији), па до октобра 2016. године, чланови Општинског тима општине Рума за антикорупцију/изградњу интегритета, учествовали на пет радионица.

На одржаним радионицама за стратешко планирање –Изградња интегритета и борба против корупције, општински Тим за антикорупцију/изградњу интегритета је кроз методологију стратешког планирања радио, на развоју Акционог плана и Стратегије превенције корупције, полазећи од дијагностиковања до формулације решења и њиховог провођења.

Дијагноза, као и дефинисање стратегије се базира на чувеној формули професора Roberta Klitgaard-a C= М+D-Т/А („корупција= монопол +дискреција - одговорност и транспаренрност“,), кроз процену нивоа М,D i A/T.

Радионице су подразумевале: идентификовање области које су потенцијално најосетљивије на корупцију (кроз процену нивоа осетљивости на корупцију и нивоа утицаја на живот грађана и на будућност ЛС уколико се коруптивна активност појави),као и дефинисањe решења.

На састанку за дефинисање стратешких праваца општине Рума у погледу изградње интегритета и борбе против корупције, одржаном 20.јуна 2016.године у Иригу, општински Тим је потвдио финалну дефиниција визије и мисије и дефинисао стратешке правце општинског Стратешког плана за изградњу интегритета и борбу против корупције општине Рума.

На одржаној радионици у Руми, 23. септембра 2016.године, општина Рума је завршили планирања, те је следећи корак да до краја године има урађен Стратешки план, као и да развије нацрт Акционог плана.

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза да државни органи, организације, органи територијалне аутономије, локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001