VII седница Општинског већа - закуп земљишта у "Румској петљи" и обалоутврда у Хртковцима

величина слова

21. септембар 2016.

Rumska petljaОпштина Рума се одлучила да, као и претходне две године, део грађевинског земљишта у радној зони "Румска петља" изда у закуп у сврху пољопривредне обраде.

Предлог Одлуке о утврђивању почетног износа годишње закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума ради пољопривредне обраде уз доношење препоруке, нашао се јуче и на дневном реду VII седнице Општинског већа.

Земљиште се даје у закуп радној зони "Румска петља" и то у блоковима 5, 6 и 7. Доступно је укупно 106,8 хектара грађевинског земљишта.

Почетна цена годишње закупнине за издавање у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде за 2016-2017. годину је утврђена на бази почетне цене претходне јавне лицитације и износи 34,990 динара.

Vladislava Stamenović"Издаћемо у закуп земљиште у блоковима 5,6, и 7 и на тај начин отварити приход од око 4 милиона динара. Трећа година како на овај начин издајемо земљиште у "Румској петљи", а почетна цена од 34.990 динара је доста коректна. Важно је истаћи и да целокупан приход иде у општински буџет, јер је реч о земљишту у својини Општине Рума", нагласила је директорица "Дирекције за изградњу Руме" Владислава Стаменовић.

Закупац је дужан да закуп плати у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

Веће је усвојило Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Приобалног подручја леве обале реке Саве од ркм 120+360 к.о. Хртковци Општина Рума до ркм 123+300 к.о. Јарак град Сремска Митровица".

Циљ доношења плана обалоутврде са насипом је стварање услова за решавање проблема започете девастације простора приобалног земљишта реке Саве - леве обале. Истовремено, створиће се услови за изградњу неопходне инфраструктуре - обалоутврде и одбрамбено-заштитног насипа, уз непосредну заштиту археолошког локалитета Гомолава, као и природних добара, а пре свега свега саме реке Саве.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001