Заказана VII седница Општинског већа

величина слова

19. септембар 2016.

RumaVII седница Општинског већа Општине Рума одржаће се у уторак 20. септембра са почетком у 9 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01. до 30.06.2016. године.

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину.

3. Предлог Одлуке о утврђивању почетног износа годишње закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума ради пољопривредне обраде уз доношење препоруке.

4. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Приобалног подручја леве обале реке Саве од ркм 120+360 к.о. Хртковци Општина Рума до ркм 123+300 к.о. Јарак град Сремска Митровица".

5. Разматрање и усвајање Закључка Стручног радног тела председника општине формираног ради анализе стања и пословања ЈП " Стамбено" Рума.

6. Разматрање молбе за финансијску помоћ ФК "Партизан" из Витојеваца.

7.Разматрање молбе за финансијску помоћ Организације фудбалских судија Рума-Ириг.

8.Разматрање молбе за финансијску помоћ Савеза спортова Рума.

9.Разматрање молбе за финансијску помоћ Ловачког друштва "Зец" из Добринаца.

10. Разматрање молбе за финансијску помоћ Савеза инвалида рада из Руме.

12. Предлог Решења о постављењу заменика Општинског јавног правобраниоца Општине Рума.

13. Разматрање молбе за помоћ Јеремић Николе из Буђановаца.

14. Разматрање молбе за помоћ Аврамовић Богдана из Руме.

15. Разматрање жалбe Будимир Душка из Руме на Решењe Комисије за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на територији Општине Рума.

16. Разматрање жалбе Лилић Драгомира из Руме изјављене на Решење комуналног инспектора бр. 355-359/2016 од 04.07.2016. године.

17. Разматрање жалби на Решења Одељења за локалне јавне приходе Општине Рума.

18. Разматрање жалби на Решења ЈП " Стамбено", Рума којим се одбијају захтеви за искључење са система даљинског грејања.

19. Нацрт Одлуке о јавном превозу путника на територији Општине Рума.

20. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001