У току је подношење пријава за учешће у лицитацији за пољопривредно земљиште

величина слова

18. август 2016.

Tanja DrobacПочетком августа у Општини Рума расписан је Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Укупно се даје 457,7122 хектара земљишта које је распоређено у 17 катастарских општина.

У току претходне године није било лицитације, па је локална самоуправа била дужна да прикупи просечне цене из околних општина. На основу тих параметара одређена је просечна цена за румску општину и она износи 423.85 евра по хектару, што одговара њиви друге класе, каже шефица Одељења за урбанизам и грађење Тања Дробац.

"Определили смо се у складу са Законом да почетну цену умањимо на 80% и да она буде 339,08 евра. Морам напоменути да имамо четири шифре надметања за воћњаке, три у Стејановцима и једну у Грабовцима. Три шифре надметања смо определили за рибњаке (две у Стејановцима и једну у Грабовцима). Те парцеле се дају на знатно дужи период на 30 или 40 година, док се сва остала земља даје у закуп на годину дана", рекла је Тања Дробац.

Пријаве за учешће у лицитацији се подносе до 26. августа до 12 часова, на писарницу Општинске управе, улица Орловићева бр. 5. Лицитациони корак је 1.000 динара. Јавно надметање ће се одржати од 29. августа до 2. септембра 2016. године у просторијама IV месне заједнице у Руми.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

Воћари морају доставити Елаборат о подизању вишегодишњих засада, а код рибњака Елаборат о изградњи рибњака.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001