Одржана V седница Општинског већа

величина слова

9. август 2016.

Veće RumaЧланови Већа подржали су на данашњем заседању Одлуку о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и активности цркава и верских заједница на територији Општине Рума.

Ове, као и прошле године, локална самоуправа је издвојила 4.000.000 динара, а на конкурсу су средства додељена следећим црквама:

-СПЦО Рума "Храм силаска Светог Духа на апостоле" - 2.000.000 динара

-СПЦО Рума Добринци -800.000 динара

-СПЦО Рума Хртковци - 500.000 динара

-СПЦО Рума Витојевци - 500.000 динара

-РКЖ "Узвишење Светог Крижа" из Руме - 200.000 динара.

Одлуком Већа одобрена је новчана помоћ фудбалским клубовима "Јединство" Краљевци у износу од 100.000 динара и "Полет" Никинци 50.000 динара, Кинолошком друштву "Рума" ће за трошкове организације Савезне изложбе паса свих раса бити пребачено 50.000 динара, док ће Општина Рума са 400.000 подржати акцију Савеза спортова Општине Рума да се свим фубалским клубовима из наше општине донирају мреже за голове.

Веће је разматрало жалбе на решења Комисије за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на територији Општине Рума. Одбијене су жалбе Жељка Стојанца, Слађане Швоње, Душана Ковачевића и Милана Мајсторовића, док је жалба Душка Будимира враћана на поновно разматрање.

Веће је усвојило пригивор АД ИГМ "РУМА" из Руме на процену Одељења за јавне приходе Општинске управе Општине Рума. Такође, дата је сагласност помоћнику Општинског првобраниоца на закључење судског поравнања. За накнаду штете и судских трошкова са Дејаном Ивошевићем ће се закључити спор на укупан износ од 400.000 динара.

Савету МЗ Доњи Петровци дата је сагласност за давање у закуп парцела бр. 1017/1 и 990 у к.о. Доњи Петровци. На парцелама се налази пашњак и рибњак а поступак лицитације спровешће МЗ Доњи Петровци.

Изгласан је и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Рума који за поједина радна места стручну спрему диже на виши ниво. На седници Већа промењена је и буџетска апропријација у износу од 1.400.000 динара у сврху исплате путних трошкова за запослене у Општинској управи.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001