Articles

Одељење за локални економски развој

величина слова

Актуелни конкурси:


 

25.02.2020 год. – European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT)
APPLY+ (рок – 17.03.2020.)

 

25.02.2020 год. – Развојна агенција Србије расписује (РАС)
- Јавни позив за бесплатну менторинг услугу у оквиру „Програма пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2020 (рок – 10.04.2020.)

 

24.02.2020 год. – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
- Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете (рок – 16.03.2020.)

 

19.02.2020 год. – Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
- 7 конкурса (рок – 11.03.2020.)

 

19.02.2020 год. – Министарство државне управе и локалне самоуправе
- Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020 (рок – 18.03.2020.)

 

19.02.2020 год. – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
- Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине на територији АПВ за 2020 (рок – 21 дан од дана објављивања конкурса.)

 

13.02.2019 год. – Норвешка за вас
- Подршка запошљавању младих и социјалном укључивању у неразвијеним подручјима (рок – 8.03.2020.)

 

12.02.2020 год. – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
- Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места (рок – 6.03.2020.)
Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме (рок – 6.03.2020.)

 

11.02.2020 год. – Покрајински фонд за развој пољопривреде
- (рок – до утрошка средстава)


Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2020
Конкурс за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2020
Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2020
- Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2020
Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2020
Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2020

 

 

7.02.2020 год. – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2020 (рок – 6.03.2020.)
Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020 (рок – 15.03.2020.)
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2020 (рок – 6.03.2020.)
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2020 (рок – 6.03.2020.)
Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020 (рок – 15.03.2020.)

 

 

29.01.2020 год. – Развојни фонд АП Војводине
- 6 конкурса - правна лица и предузетници (рок – 2020.)
- 7 конкурса - пољопривредна газдинства (рок – 2020.)
Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора (рок – 2020.)

 

20.01.2020 год. – Покрајински секретаријат за за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
- Конкурси из области културе за 2020
Конкурси из области јавног информисања за 2020
Конкурси за цркве и верске заједнице за 2020

 

20.01.2020 год. – ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство
- 7 конкурса(рок – више датума у 2020.)

Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на територији АП Војводине

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на – територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада – воћака,винове лозе и хмеља у 2020.години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години

 

 

 14.01.2020 год. – Министарство трговине, туризма и телекомуникација
- Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020 (рок – 30.06  – 31.12.2020.)
Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2020 (рок – 31.03.2020.)
Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде 2020 (рок – 1.09.2020.)

 

 10.01.2020 год. – Министарство пољопривреде и заштите животне средине / Управа за аграрна плаћања
- Јавни позив за набавку новог трактора у 2020 (рок – 29.5.2020.)

 

 8.01.2020 год. – Министарство културе и информисања
- 4 конкурса (рок – 5.02 – 31.3.2020.)

 

 

 


Одељење за локални економски развој

  • Адреса: Главна 155 (Градска кућа)
  • Бројеви телефона: 022/433-518
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Шеф одељења: Саша Радивојевић

Јасмина Стојанац Зорић +381 69 721 191

Јована Митровић

 

 

  • Писање пројеката за средства из фондова Европске уније и републичких и покрајинских фондова
  • Маркетинг и промоција економског развоја општине
  • Вођење базе података везане за економски развој општине Рума
  • Процес сертификације НАЛЕД
  • Сарадња тима за локални економски развој са инвеститорима
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001