Привредни савет Општине Рума

величина слова

Задатак Привредног савета је да:

1. прати доношење и промену стратегије и планова привредног развоја,

2. прати спровођење планова и програма локалног економског развоја,

3. даје иницијативе везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција,

4. прати активности на промовисању привредних потенцијала општине,

5. даје предлоге за унапређење рада Општинске управе, а посебно организационе јединице која се бави пословима локалног економског развоја, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина Рума ради побољшавања услова за привређивање у Општини,

6. обавештава Општинско веће да се одређеним предлогом одлуке или другог акта утиче на положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреди односно о измени политике локалних јавних прихода.

 

Пословник о раду Привредног савета

Пословник о раду Општинског већа Општине Рума (Привредни савет - од члана 10 до члана 17)

Решење о именовању председника и чланова Привредног савета

Списак чланова Привредног савета

10. седница Привредног савета

11. седница Привредног савета

12. седница Привредног савета

 

 

 

Вести

Формиран Привредни савет Општине Рума

Седница Привредног савета - 6. јун

Унапређење пословног амбијента - јача сарадња јавног и привредног сектора

Дуално образовање - Сарадња Општине Рума и привредника

Одржана X седница Привредног савета

Одржана 11. седница Привредног савета

Одржана 12. седница Привредног савета

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian

Калкулатор за поређење трошкова пословања