Articles

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2017. годину

величина слова

28. јун 2016.

njivaУ складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Рума, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објекта за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији Општине Рума за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 14 часова, у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: "Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину" или "Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину", за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рума, на адресу: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Рума, ул. Главна 107. На полеђини коверте наводе се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим Јавним позивом су Биљана Дамљановић, Сања Марковић и Биљана Крезовић Иванић, телефон: 022-478-712, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или лично у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6.

Јавни позив

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian