Заказана II седница СО Рума

величина слова

27. јун 2016.

GrbII седница Скупштине Општине Рума одржаће се 30.06.2016. године са почетком у 10,00 часова у конференцијској сали Културног центра у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Избор сталних радних тела Скупштине Општине Рума.

2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2015. годину.

3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Општинске управе Општине Рума за 2015. годину.

4. Предлог Одлуке о ауто-такси превозу.

5. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци.

6. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Румска петља запад" у Руми.

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

8. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања предузећа за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " Гас-Рума".

9. Разматрање и усвајање Извештаја о степену реализације прогрaма пословања за 2015. годину са Годишњим финансијским извештајем ЈП "Комуналац" у Руми.

10. Разматрање и усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања за период 01.01.-31.12.2015. године ЈП "Дирекција за изградњу Руме", Рума.

11. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН " Рума за 2015. годину.

12. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП " Водовод" Рума за 2015. годину.

13. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2015. годину.

14. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и пословању установе Завичајни музеј Рума за 2015. годину.

15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза спортова Рума за 2015. годину.

16. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" за 2015. годину.

17. Разматрање и усвајање Извештаја о раду установе Спортски центар Рума за 2015. годину.

18. Разматрање и усвајање Програмског извештаја Културног центра Рума са финансијским извештајем за 2015. годину.

19. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијском пословању Дома здравља " Рума" за 2015. годину.

20. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за радну 2014./2015. годину УПВО " ПОЛЕТАРАЦ" Рума.

21. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским пословањем Туристичке организације општине Рума за 2015. годину.

22. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП " Гас-Рума", Рума о расподели добити за 2015. годину.

23. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН " Рума о расподели добити за 2015. годину.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001