Заказана II седница Општинског већа

величина слова

22. јун 2016.

GrbII седница Општинског већа биће одржана 23. јуна 2016. године у Градској кући са почетком у 9 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума.

2.  Разматрање Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2015. годину.

3. Нацрт Одлуке о завршном рачуну  буџета општине Рума за 2015. годину.

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 150.000,00 динара.

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динар.

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 60.000,00 динара.

7. Предлог Решења о разрешењу и именовању Комисије за безбедност саобраћаја.

8. Нацрт Одлуке о ауто-такси превозу.

9. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2016. годину.

10. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци.

11. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације  " Румска петља запад" у Руми.

12. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

13.  Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања предузећа за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године Јавног предузећа за дистрибуцију  природног гаса " Гас-Рума".

14. Разматрање Извештаја о степену реализације прогрма пословања  за 2015. годину са Годишњим финансијским извештајем ЈП "Комуналац" у Руми.

15. Разматрање Извештаја о степену реализације програма пословања за период 01.01.-31.12.2015. године ЈП "Дирекција за изградњу Руме", Рума.

16. Разматрање Извештаја о пословању Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН " Рума за 2015. годину.

17. Разматрање Извештаја о пословању ЈП " Стамбено" Рума за 2015. годину.

18. Разматрање Извештаја о пословању ЈП " Водовод" Рума за 2015. годину.

19. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2015. годину.

20. Разматрање Извештаја о раду и пословању установе Завичајни музеј Рума за 2015. годину.

21. Разматрање Извештаја о раду Савеза спортова Рума за 2015. годину.

22.  Разматрање Извештаја о раду Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" за 2015. годину.

23. Разматрање Извештаја о раду установе Спортски центар Рума за 2015. годину.

24. Разматрање Програмског извештаја Културног центра Рума за 2015. годину.

25.  Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Дома здравља " Рума" за 2015. годину.

26. Разматрање  Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за радну 2014./2015. годину УПВО " ПОЛЕТАРАЦ" Рума.

27. Разматрање Извештаја о раду са финансијским пословањем Туристичке организације општине Рума за 2015. годину.

28. Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈП " Гас-Рума", Рума за 2015. годину.

29. Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног урбанистичког предузећа " ПЛАН " Рума о расподели добити за 2015. годину.

30. Предлог Закључка о давању сагласности на Решење Председника општине посл.бр. 400-447/2016-I.

31. Предлог Закључка о давању сагласности на Решење Председника општине посл.бр. 400-267/2016-I.

32. Разматрање молбе за новчану помоћ Јовановић Иване.

33.Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001