Бесплатна рехабилитација у бањама

величина слова

12. април 2016.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2016. годину.

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2016. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 23.463,00 динара.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад. 

Право  на бесплатну рехабилитацију имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ(прерачунато по средњем курсу НБС на дан 12. 2. 2016. године 1€ = 122,842 динара).

 

Уз пријаву, потребно је поднети:

  • пензијски чек за фебруар 2016. године
  • доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања)
  • фотокопију личне карте
  • постојећу медицинску документацију
  • писану изјаву, на прописаном обрасцу пријаве, о другим личним примањима и о томе да у претходних пет година нису користили рехабилитацију о трошку Фонда.

Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. 

Пријаве се подносе Организацијама корисника пензија према месту пребивалишта.

Пријава

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001